kasetsart

Display # 
Title Published Date
เกษตรแฟร์ 2563 นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน (คณะเกษตร) 17 January 2020
รายการสินค้ากระเช้าผลิตภัณฑ์คณะเกษตร 11 December 2019
AGGIE DAY’63 09 December 2019
กำหนดการจัดสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร ครั้งที่ 1/2563 06 December 2019
วิถีไทย วิถีเกษตร : ชิม ช้อป แชร์ แลคณะเกษตร 06 December 2019
ขอเชิญเสนอรายชื่อ นิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคล และสถาบันดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2562 09 October 2019
การประกวดภาพถ่ายแนวคิด “งามมารยาทการไหว้” ภายใต้กิจกรรมที่ 1 เกษตรนิยมไทย “งามมารยาทการไหว้” โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะเกษตร 12 September 2019
กำหนดการ รวงทอง...ลาทุ่ง 62 30 August 2019
กำหนดการวันซ้อมย่อย/ ซ้อมใหญ่/ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 (คณะเกษตร) 23 August 2019
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร ประจำปี 2562 "FOA สร้างบ้าน สร้างสุข" 25 June 2019
ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหาหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 11 June 2019
ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหาหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา 11 June 2019
ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหาหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 11 June 2019
เชิญบุคลากรคณะเกษตรเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (14 - 22 พฤษภาคม 2562) 08 May 2019
เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน (22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562) 22 April 2019
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 "เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 14 January 2019
AGGIE DAY’62 12 December 2018
ประกาศสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มก. ประจำปี พ.ศ. 2561 29 November 2018
ขอเชิญฟัง การสนทนาธรรมและตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา (5 พ.ย. 61) 20 October 2018
การเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบันดีเด่นทางการเกษตร ประจําปี 2561 20 October 2018

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152