ประกาศกองทุนคณะเกษตร

Test

ประกาศกองทุนคณะเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนจากกองทุนคณะเกษตร หมวดวิจัย  ดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติในการขอรับทุนการสนับสนุนทุนจากกองทุนคณะเกษตร หมวดวิจัย  สำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ดาวน์โหลด

แบบขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคณะเกษตร
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดาวน์โหลด

แบบขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคณะเกษตร
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนและผลงาน

อ่านเพิ่มเติม...

"รักผึ้ง รักคุ้งบางกะเจ้า"

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


คุ้งบางกะเจ้า

เรื่องโดย ดร.ชามา พานแก้ว

     คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพมหานครที่มีความสำคัญ ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า "กระเพาะหมู" ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตีโค้งรอบจนเกือบเป็นเกาะ มีพื้นที่รวม 6 ตำบล ของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ตำบลบางกะเจ้า บางน้ำผึ้ง บางกอบัว บางกระสอบ บางยอ และทรงคะนอง พื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากการสะสมของดินตะกอนแม่น้ำจึงมีสภาพที่เต็มไปด้วยต้นไว้ พืชพรรณในบางกะเจ้ากว่า 110 ชนิด พบพืชหายาก ได้แก่ ต้นเกด พืชเด่น ได้แก่ โกงกาง ลำพู ต้นเหงือกปลาหมอ ตีนเป็ด อินทผลัม เต่าร้าง ต้นหวายลิง ต้นจามจุรี ต้นหูกวาง ต้นมันปู ต้นยอ สะเดา ขี้เหล็ก ฟ้าทลายโจร และชะพลู

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง "Molecular Methods in Agrigenomics"

คณะเกษตร และเครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด และ USA Illumina

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง "Molecular Methods in Agrigenomics"
ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

VIV Asia 2017

 

at

Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC)

Bangkok International Trade & Exhibition Centre
88 Bangna-trad Road, Bangna, Prakanong, Bangkok 10260, Thailand

More information at VIV Asia 2017

อ่านเพิ่มเติม...