ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง "Molecular Methods in Agrigenomics"

คณะเกษตร และเครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด และ USA Illumina

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง "Molecular Methods in Agrigenomics"
ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร
เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.

Read more: ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง "Molecular Methods in Agrigenomics"

"รักผึ้ง รักคุ้งบางกะเจ้า"

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


คุ้งบางกะเจ้า

เรื่องโดย ดร.ชามา พานแก้ว

     คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพมหานครที่มีความสำคัญ ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า "กระเพาะหมู" ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตีโค้งรอบจนเกือบเป็นเกาะ มีพื้นที่รวม 6 ตำบล ของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ตำบลบางกะเจ้า บางน้ำผึ้ง บางกอบัว บางกระสอบ บางยอ และทรงคะนอง พื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากการสะสมของดินตะกอนแม่น้ำจึงมีสภาพที่เต็มไปด้วยต้นไว้ พืชพรรณในบางกะเจ้ากว่า 110 ชนิด พบพืชหายาก ได้แก่ ต้นเกด พืชเด่น ได้แก่ โกงกาง ลำพู ต้นเหงือกปลาหมอ ตีนเป็ด อินทผลัม เต่าร้าง ต้นหวายลิง ต้นจามจุรี ต้นหูกวาง ต้นมันปู ต้นยอ สะเดา ขี้เหล็ก ฟ้าทลายโจร และชะพลู

Read more: "รักผึ้ง รักคุ้งบางกะเจ้า"

VIV Asia 2017

 

at

Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC)

Bangkok International Trade & Exhibition Centre
88 Bangna-trad Road, Bangna, Prakanong, Bangkok 10260, Thailand

More information at VIV Asia 2017

Read more: VIV Asia 2017

AGBIO2017

กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. ร่วมมือพันธมิตรจัดงาน International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 : AGBIO2017 พบกับการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารครั้งใหญ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)

Read more: AGBIO2017

การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช-สัตว์/สิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และสิ่งประดิษฐ์

แบบฟอร์ม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

[Download]  แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[Download]  ใบรับรองอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[Download]  Letter of Approval for Animal Care and Use for Scientific Research Kasetsart University
[Download]  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[มก.1]         คำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์
[ทพ.2]        แบบประกอบคำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[มก.2]         คำขอให้ออกหนังสือรับรองการรับรองพันธุ์พืช/สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลพันธุ์พืช

รายชื่อพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Download]
รายชื่อพันธุ์พืชที่รับรองพันธุ์ มก. [Download]

Read more: การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช-สัตว์/สิ่งประดิษฐ์

2017 ADSA Annual Meeting at Pittsburgh, Pennsylvania, USA

The 2017 ADSA Annual Meeting program page has been updated to include the complete lineup of symposia and workshops, by day, along with descriptions of each, confirmed speakers, and presentation topics (if available). We will be updating this page regularly, so please check back often.

Please note that in addition to the six pre conference symposia and workshops that run on Sunday, late-breaking abstracts will be presented on Sunday afternoon. Post conference symposia will be held Wednesday afternoon (the official meeting ends at noon on Wednesday) and all day Thursday at the Omni William Penn Hotel.

The global dairy science meeting in the world, June 25 to 29, in beautiful Pittsburgh, Pennsylvania. Please be sure to visit the 2017 Annual Meeting website for updates, and help spread the word about this landmark meeting.

More information: www.adsa.org/2017/index.asp

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13

วัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมวิชาการ

ประกาศกองทุนคณะเกษตร

Test

ประกาศกองทุนคณะเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนจากกองทุนคณะเกษตร หมวดวิจัย  ดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติในการขอรับทุนการสนับสนุนทุนจากกองทุนคณะเกษตร หมวดวิจัย  สำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ดาวน์โหลด

แบบขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคณะเกษตร
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดาวน์โหลด

แบบขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคณะเกษตร
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนและผลงาน

Read more: ประกาศกองทุนคณะเกษตร

The 9th ASAE international conference

The 9th ASAE International Conference

Transformation in agricultural and food economy in Asia

Date: 11-13 January, 2017

Venue: Kasetsart University, Bangkok Thailand

Organizers: Kasetsart University , Thailand Development Research Institute and Agricultural Economics Association of Thailand under Royal Patronage

 The Asian Society of Agricultural Economists (ASAE) is a recognized association of agricultural economists and other professionals in Asia. The ASAE International Conference effectively promotes scientific and technical interactions among agricultural economists, development practitioners, policymakers, academicians, researchers, and students from all over the world.  It provides an excellent opportunity to share knowledge and ideas for research, teaching, as well as real-world policy making.  The 9th ASAE International Conference in 2017 will be a good opportunity for participants around the world to learn about agricultural economic issues in Thailand and in Asia to cope with challenges in transforming agricultural and food economy. 

Read more: The 9th ASAE international conference