"รักผึ้ง รักคุ้งบางกะเจ้า"

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

คุ้งบางกะเจ้า

เรื่องโดย ดร.ชามา พานแก้ว

      คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพมหานครที่มีความสำคัญ ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า "กระเพาะหมู" ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตีโค้งรอบจนเกือบเป็นเกาะ มีพื้นที่รวม 6 ตำบล ของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ตำบลบางกะเจ้า บางน้ำผึ้ง บางกอบัว บางกระสอบ บางยอ และทรงคะนอง พื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากการสะสมของดินตะกอนแม่น้ำจึงมีสภาพที่เต็มไปด้วยต้นไว้ พืชพรรณในบางกะเจ้ากว่า 110 ชนิด พบพืชหายาก ได้แก่ ต้นเกด พืชเด่น ได้แก่ โกงกาง ลำพู ต้นเหงือกปลาหมอ ตีนเป็ด อินทผลัม เต่าร้าง ต้นหวายลิง ต้นจามจุรี ต้นหูกวาง ต้นมันปู ต้นยอ สะเดา ขี้เหล็ก ฟ้าทลายโจร และชะพลู

     ปัจจุบันมีโครงการวิจัยมากมาย อาทิ 1) ปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม เพื่อการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นเดิม 2) ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 3) ปลูกต้นเกดเพื่อเป็นการฟื้นฟูพืชท้องถิ่นที่สูญหายไปจากพื้นที่ และ 4) ทำแปลงวนเกษตร เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ซึ่งโครงการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด รวมทั้ง ผึ้ง แมลงผสมเกสรที่สามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นได้ในระบบนิเวศของคุ้งบางกะเจ้า

     ผึ้งเป็นแมลงผสมเกสรที่สำคัญในการขยายพันธุ์พืชให้เพิ่มมากขึ้นในธรรมชาติ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พันธุ์พืชเดิมให้คงอยู่ และพืชที่เคยสูญหายจากพื้นที่คืนกลับมาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน พืชพรรณเหล่านี้เป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค และไม้อเนกประสงค์ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งน้ำหวานและเรณู ซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญแก่ผึ้งด้วยเช่นกัน

     ติดตามรายละเอียดได้ที่ ...

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download icon gif