AGBIO2017

 

ภายในงาน มีหัวข้อการประชุมและสัมมนาน่าสนใจจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลกและตัวอย่างความสำเร็จจากนานาประเทศ อาทิ

• ความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีการเกษตรแบบยั่งยืนและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ จากเยอรมันนี ออสเตรเลียและไทย 
• เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านพันธุ์พืชจากเนเธอร์แลนด์ เยอรมันนี อิสราเอล และจีน
• เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการผลิตเคมีภัณฑ์มูลค่าสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ สิ่งทอ บรรจุภัณฑ์ สุขภาพและความงาม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ รวมทั้งด้านผลิตภัณฑ์อาหาร พบกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เช่น ขนมอบกรอบจากพันธุ์ข้าวธัญสิริน เส้นพาสต้าปลอดกลูเตน (Gluten-free) การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นเบเกอรี่และขนมไทย ตื่นตากับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์ใหม่ของประเทศ ที่นำมาสร้างสรรค์เมนูอาหารได้อร่อยหลากหลาย

ชมและชิมนวัตกรรมพันธุ์พืชในประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวน มีโภชนาการสูง ข้าวโพดสีม่วงต้านมะเร็งชะลอวัย มะเขือเทศความหวานสูงคุณค่าทางอาหารสูง พริกเผ็ดสูงใช้ในอุตสาหกรรมยา และพันธุ์ที่หลากหลายสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ โดยภายในงานยังมีการแจกต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ฟรีให้กับผู้ร่วมงานด้วย

สอบถามและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ โทร. 0-2564-6700 ต่อ 3379-3382 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ www.agbio2017.com

งาน AGBIO2017 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย กองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตาสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย และ China-ASEAN Technology Transfer Center (CATTC)