kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แบบฟอร์มเอกสารทางการศึกษา และตัวอย่างการเขียนคำร้อง

แบบฟอร์มเอกสารทางการศึกษา

1. แบบลงทะเบียนเรียน (KU1)

2. แบบขอเปลี่ยนแปลงลงทะเบียนเรียน (KU3)

3. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป 

4. แบบฟอร์มการขอย้ายสาขา 

5. แบบฟอร์มใบลา

6. แบบฟอร์มขอลาออก

7. บันทึกข้อความขอแก้ KU 7

ตัวอย่างการเขียนคำร้องทางการศึกษา

1. ตัวอย่าง ขอผ่อนผันค่าเทอม

2. ตัวอย่าง ขอรักษาสถานภาพนิสิต

3. ตัวอย่าง ขอลงทะเบียนเรียน ล่าช้า

4. ตัวอย่าง ขอลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขต

5. ตัวอย่าง ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 นก.

6. ตัวอย่าง ขอเทียบโอนรายวิชา

7. ตัวอย่าง ขอแก้ I

8. ตัวอย่าง ขอโมฆะรายวิชา

9. ตัวอย่าง ย้ายสาขา

10. ตัวอย่าง ลงทะเบียนเรียนตารางเรียนทับซ้อน

11. ตัวอย่าง ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 นก.

12. ตัวอย่าง เปลี่ยนแปลงรายวิชา ล่าช้า

13. ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอแก้ไขคะแนน (KU7)

Attachments:
Download this file (1. แบบลงทะเบียนเรียน (KU1).pdf)1. แบบลงทะเบียนเรียน (KU1).pdf[ ]47 kB
Download this file (2. แบบขอเปลี่ยนแปลงลงทะเบียนเรียน (KU3).pdf)2. แบบขอเปลี่ยนแปลงลงทะเบียนเรียน (KU3).pdf[ ]68 kB
Download this file (3. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป.doc)3. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป.doc[ ]143 kB
Download this file (4. แบบฟอร์มการขอย้ายสาขา.doc)4. แบบฟอร์มการขอย้ายสาขา.doc[ ]138 kB
Download this file (5. แบบฟอร์มใบลา.doc)5. แบบฟอร์มใบลา.doc[ ]139 kB
Download this file (6. แบบฟอร์มขอลาออก.pdf)6. แบบฟอร์มขอลาออก.pdf[ ]194 kB
Download this file (ตัวอย่าง 1 - ขอผ่อนผันค่าเทอม.pdf)ตัวอย่าง 1 - ขอผ่อนผันค่าเทอม.pdf[ ]82 kB
Download this file (ตัวอย่าง 10 - ลงทะเบียนเรียนตารางเรียนทับซ้อน.pdf)ตัวอย่าง 10 - ลงทะเบียนเรียนตารางเรียนทับซ้อน.pdf[ ]130 kB
Download this file (ตัวอย่าง 11 - ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 นก..pdf)ตัวอย่าง 11 - ลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 นก..pdf[ ]82 kB
Download this file (ตัวอย่าง 12 - เปลี่ยนแปลงรายวิชา ล่าช้า.pdf)ตัวอย่าง 12 - เปลี่ยนแปลงรายวิชา ล่าช้า.pdf[ ]353 kB
Download this file (ตัวอย่าง 13 - บันทึกข้อความขอแก้ KU 7.doc)ตัวอย่าง 13 - บันทึกข้อความขอแก้ KU 7.doc[ ]992 kB
Download this file (ตัวอย่าง 2 - ขอรักษาสถานภาพนิสิต.pdf)ตัวอย่าง 2 - ขอรักษาสถานภาพนิสิต.pdf[ ]323 kB
Download this file (ตัวอย่าง 3 - ขอลงทะเบียนเรียน ล่าช้า.pdf)ตัวอย่าง 3 - ขอลงทะเบียนเรียน ล่าช้า.pdf[ ]323 kB
Download this file (ตัวอย่าง 4 - ขอลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขต.pdf)ตัวอย่าง 4 - ขอลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขต.pdf[ ]82 kB
Download this file (ตัวอย่าง 5 - ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 นก..pdf)ตัวอย่าง 5 - ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 22 นก..pdf[ ]459 kB
Download this file (ตัวอย่าง 6 - ขอเทียบโอนรายวิชา.pdf)ตัวอย่าง 6 - ขอเทียบโอนรายวิชา.pdf[ ]99 kB
Download this file (ตัวอย่าง 7 - ขอแก้ I.pdf)ตัวอย่าง 7 - ขอแก้ I.pdf[ ]83 kB
Download this file (ตัวอย่าง 8 - ขอโมฆะรายวิชา.pdf)ตัวอย่าง 8 - ขอโมฆะรายวิชา.pdf[ ]143 kB
Download this file (ตัวอย่าง 9 - ย้ายสาขา.pdf)ตัวอย่าง 9 - ย้ายสาขา.pdf[ ]167 kB

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152