kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / นักวิชาการโสตทัศนศึกษา / ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา สังกัด สำนักงานเลขานุการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

สังกัด สำนักงานเลขานุการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (recruitment1271.pdf)recruitment1271.pdf[ ]333 kB

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152