kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

รับสมัครงาน

ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนการ สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนการ

สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (recruitment1087.pdf)recruitment1087.pdf[ ]265 kB

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152