kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์ สังกัด สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง สัตวแพทย์

สังกัด สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (recruitment979.pdf)recruitment979.pdf[ ]3894 kB

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152