รับสมัครงาน

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)

  • พิมพ์

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (recruitment939.pdf)recruitment939.pdf[ ]231 kB