รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยสัมภาษณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

  • พิมพ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยสัมภาษณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3. ตำแหน่ง นักวิจัย

สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (recruitment935.pdf)recruitment935.pdf[ ]239 kB