kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยสัมภาษณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยสัมภาษณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

3. ตำแหน่ง นักวิจัย

สังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (recruitment935.pdf)recruitment935.pdf[ ]239 kB

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152