รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

  • พิมพ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 

สังกัด สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (recruitment856.pdf)recruitment856.pdf[ ]2588 kB