kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 09 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 05 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง รอบ 2/58 18 มิถุนายน 2558
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการรับตรง ครั้งที่ 2/2558 เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 23 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 02 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558 28 มกราคม 2558
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตร 17 พฤศจิกายน 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะเกษตร โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 14 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบรับตรง รอบที่ 1/2558 (โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ) 29 ตุลาคม 2557

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152