kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

คณะเกษตร เปิดรับ TCAS1: Portfolio (2 - 16 ธันวาคม 2562)

คณะเกษตร เปิดรับ TCAS1: Portfolio เปิดรับสมัคร 2-16 ธันวาคม 2562 ใน 9 สาขาวิชา

1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร มี 6 แขนงวิชา พืชไร่นา พืชสวน โรคพืช ปฐพีวิทยา กีฏวิทยา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

2. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร

3. วท.บ. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์

4. วท.บ. สาขาวิชาเคมีการเกษตร

5. วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน

6. วท.บ. สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ)

7. วท.บ. สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร

8. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

9. วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ผ่าน 4 โครงการ

1. ช้างเผือก (จน. รับ 43)

2. รับตรงนานาชาติ (เฉพาะสาชาวิชา สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) (จน. รับ 20))

3. เรียนล่วงหน้า (จน. รับ 12)

4. นักกีฬาทีมชาติ (จน. รับ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครคลิ๊กเลย http://admission.ku.ac.th/

 

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152