kasetsart

Display # 
Title Published Date
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas Chromatography) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 December 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัย ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 December 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องดูดควัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 December 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปลูกข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน แบบเคมิลูมิเนสเซนต์ และฟลูออเรสเซนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนพร้อมระบบทำความเย็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสง (Growth chamber) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้จำลองสภาวะแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมระบบแสงชนิด 2 ตา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเครียดในพืช โดยวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเปิด-ปิดปากใบของพืชแบบ dynamic พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบภาคสนาม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่างพืช พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ (Photosynthesis yield analyzer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงพร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ธาตุอาหารในตัวอย่างพืช พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ธาตุอาหารในตัวอย่างพืช พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 November 2021

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152