kasetsart

Display # 
Title Published Date
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายผลิตผลการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 15 January 2019
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ขายพัสดุ ชำรุด เสื่อสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 03 April 2018
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 November 2017
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 October 2017
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 October 2017
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสถานีอากาศแบบควบคุมอัติโนมัติ จำนวน 1 ชุด ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 October 2017
ประกาศคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน เลขที่ 85/2560 27 June 2017
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เพาะความงอก จำนวน 1 ตู้ เลขที่ 84/2560 01 June 2017
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เพาะความงอก จำนวน 1 ตู้ เลขที่ 75/2560 16 March 2017
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำหญิง จำนวน 12 ห้อง เลขที่ ส.71/2560 17 February 2017
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อแทรกเตอร์ ขนาด 47 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด เลขที่ ส.29/2560 31 October 2016
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดดูดกลืนแสงฟลูออเรสเซนต์และอุลตร้าไวโอเลตวิสิเบิล โดยใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 21 October 2016
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง สอบราคาซื้อชุดแยกสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด เลขที่ ส.21/2560 04 October 2016
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาพนิ่งเพื่อส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 ชุด เลขที่ ส.19/2560 26 September 2016
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ขายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 16 September 2016
ประกาศประมูลราคาเปลือกและแกนข้าวโพดหวาน ศููนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 10 December 2015
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แก๊ส GAS Analyser จำนวน 1 ชุด 23 November 2015
ประกาศ สอบราคาจ้างทำระบบบ่อน้ำบาดาล ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จำนวน 4 บ่อ 1 รายการ 23 November 2015
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ถังเลี้ยงเชื้อ (Fermenter) และชุดอุปกรณ์พ่วง 27 October 2015
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด 19 August 2015

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152