kasetsart

Display # 
Title Published Date
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสุกร ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 31 March 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In Oneพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 20 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 March 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 March 2021
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 March 2021
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 March 2021
ประกาศคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด 11 March 2021
ประกาศคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขายพัสดุเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีการขายทอดตลาด 10 March 2021
ประกาศคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 February 2021
ประกาศการประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 04 February 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 02 February 2021
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดซื้อเครื่องโครมาดทกราฟ ชนิดเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 02 February 2021
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 19 January 2021
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเกี่ยวนวด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 January 2021
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนภายในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 January 2021
ประกาศคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องหยอดปุ๋ย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 December 2020
ประกาศ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 December 2020
ประกาศ เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องโค้ดซิลิก้าเจลบนแผ่นกระจกอัตโนมัติ (automatic TLC Coater) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 December 2020
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องหยอดปุ๋ย จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 December 2020
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์โพลาไลซ์ (polarizing microscope) สำหรับงานวิจัยทางปฐพีวิทายาพร้อมชุดถ่ายภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 27 November 2020
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การประกวดราคาซื้อซื้เครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 November 2020

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152