kasetsart

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดดูดกลืนแสงฟลูออเรสเซนต์และอุลตร้าไวโอเลตวิสิเบิล โดยใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

 

 

 

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดดูดกลืนแสงฟลูออเรสเซนต์และอุลตร้าไวโอเลตวิสิเบิล

โดยใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

เลขที่ ส.29/2560

 

 

 

Attachments:
Download this file (procurement29.pdf)procurement29.pdf[ ]1247 kB

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152