kasetsart

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาพนิ่งเพื่อส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 ชุด เลขที่ ส.19/2560

 ประกาศคณะเกษตร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาพนิ่งเพื่อส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 ชุด

เลขที่ ส.19/2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152