kasetsart

ประกาศ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการซึมผ่านของอากาศ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152