kasetsart

ประกาศ เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องโค้ดซิลิก้าเจลบนแผ่นกระจกอัตโนมัติ (automatic TLC Coater) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องโค้ดซิลิก้าเจลบนแผ่นกระจกอัตโนมัติ

(automatic TLC Coater) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152