kasetsart

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (รถตู้)

ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152