kasetsart

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและกำหนดการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและกำหนดการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สถานีวิจัยเพชรบูรณ์)

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (recruitment1134.pdf)recruitment1134.pdf[ ]538 kB

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152