แนะนำบุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ปิติพงศ์ ร่มเย็น   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2011 เวลา 04:05 น.

ข้อมูลบุคลากรห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตร

     1. นางสาววีณา สิทธิธนบูรณ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญ การใช้เครื่องมือทางด้านเคมีวิเคราะห์ และเทคนิคการแยกสกัดสาร

email  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ 02-5790588 ต่อ 1408

     2. นางสาวอรวรรณ คำดี

         ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความชำนาญ การใช้เครื่องมือทางด้านพันธุวิศวกรรม และชีววิทยาโมเลกุล

email  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ 02-5790588 ต่อ 1408

     3. นางสาวธนาวดี สมบุญศิริ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญ การใช้เครื่องมือทางด้านชีวภาพและการสังเคราะห์ และเทคนิคด้านจุลชีววิทยา

email  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

โทรศัพท์ 02-5790588 ต่อ 1408 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 06:32 น.
 
 
_20110308_1022849327.jpg
สมาชิก : 61
Content : 12
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 54887