จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

ประเทศไทยเรายังต้องการงานวิจัยอีกจำนวนมากที่จะนำมาใช้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของประเทศ คุณภาพของงานวิจัยและคุณภาพของนักวิจัยก็ถือเป็นประเด็นสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติคำนึงถึือ จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมีนักวิจัยที่ทั้ง "เก่ง" "มีความสามารถ" และเป็นนักวิจัยที่ "ดี"

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ที่นี่ 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ