kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

ประชุม/อบรม/สัมมนา

หลักสูตรอบรมเรื่อง สารทดแทนน้ำตาลและการผลิตไอศกรีมสมุนไพรปราศจากน้ำตาล (7 ก.ย. 57)

 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมเรื่อง สารทดแทนน้ำตาลและการผลิตไอศกรีมสมุนไพรปราศจากน้ำตาล ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557

 

 

 

Attachments:
Download this file (icecreem.pdf)icecreem.pdf[ ]168 kB

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152