kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
การตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 10 มิถุนายน 2558 643
ขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ 10 มิถุนายน 2558 675
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 21 มกราคม 2558 2883
ขอให้รายงานภาระงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และรายงานภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ ในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย เฉพาะภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (1 ตค. 2556-31 มีค.2557) 15 มกราคม 2558 3452
ขอเชิญร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ด้านพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2556 07 พฤศจิกายน 2557 4269
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนจากกองทุนคณะเกษตรหมวดวิจัย 07 พฤศจิกายน 2557 4204
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง นวัตกรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 29 ตุลาคม 2557 5126
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนานาชาติ " Building Bridge for Eco-Economics" 25 กันยายน 2557 5336
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 25 กันยายน 2557 6414
อาจารย์ 13 สิงหาคม 2557 21107

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152