kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา iEXPO Program ประจำปี 2558-2559 จาก OSaka University ประเทศญี่ปุ่น 20 กุมภาพันธ์ 2558 1175
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาOsaka University Maple Program ประจำปี 2558-2559 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 20 กุมภาพันธ์ 2558 1209
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2558 20 กุมภาพันธ์ 2558 1058
ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2559 20 กุมภาพันธ์ 2558 1008
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2558 12 กุมภาพันธ์ 2558 1194
โครงการ Special Course for Advancement of Agricultural and Life Science (University of Tokyo) 28 มกราคม 2558 1275
งานสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 21 มกราคม 2558 1104
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 จาก National Chung Hsing University 21 มกราคม 2558 1313
ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป 15 มกราคม 2558 1268
เปิดรับสมัครทุนการศึกษา (มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 15 มกราคม 2558 1221
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วงปีการศึกษา 2558 จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น 28 พฤศจิกายน 2557 1008
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป (ALFABET Project) 25 พฤศจิกายน 2557 1163
ประกาศขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 25 พฤศจิกายน 2557 1184
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปีการศึกษา 2557 25 พฤศจิกายน 2557 1178
ประกาศขยายเวลารับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ AIMS 14 พฤศจิกายน 2557 1342
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต AIMS 13 พฤศจิกายน 2557 1181
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล 11 พฤศจิกายน 2557 1848
ประกาศขยายเวลารับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ AIMS 28 ตุลาคม 2557 1138
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2558 จาก Utsunomiy University ประเทศญี่ปุ่น 21 ตุลาคม 2557 1135
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2015 จาก Mendel University of Brno สาธารณรัฐเช็ก 21 ตุลาคม 2557 1138

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152