kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 2 29 เมษายน 2559 1027
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น 25 เมษายน 2559 1043
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนนิสิตแลกเปลี่ยน โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 2 25 เมษายน 2559 980
Developing Countries Partnership Program Scholarship or KNB Scholarship (Republic of Indonesia) 01 เมษายน 2559 872
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยน University of Porto ประเทศโปรตุเกส สำหรับนิสิตปริญญาเอก 01 เมษายน 2559 827
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 17 มีนาคม 2559 958
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 17 มีนาคม 2559 873
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 14 มีนาคม 2559 643
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดทุนการศึกษาฯ 14 มีนาคม 2559 710
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 26 กุมภาพันธ์ 2559 721
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 26 กุมภาพันธ์ 2559 845
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนนิสิตแลกเปลี่ยน โครงการ AIMS ประจำปีงบประมาณ 2559 12 มกราคม 2559 800
Call for Abstracts GEOMATE2016 Bangkok and SEE-Osaka 2016, Japan 19 พฤศจิกายน 2558 666
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึษาระดับบัณฑิตศึกษา "Hokkaido University President's Fellowship 2016" จาก Hokkaido University 19 พฤศจิกายน 2558 718
ประชาสัมพันธ์ทุน SEARCA Regional Professorial Grants ประจำปี 2558/2559 13 พฤศจิกายน 2558 687
Invitation to participate in The 71h World Peace Ethics Contest for Young People 2015 in University and College 12 พฤศจิกายน 2558 527
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาเอก "Special Course for Sustainable Agriculture 2016" จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 02 พฤศจิกายน 2558 643
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป ALFABET Project 30 ตุลาคม 2558 668
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนโครงการ MOBILE+ ภายใต้กรอบ Erasmus+ 30 ตุลาคม 2558 590
ระชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรปภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus 30 ตุลาคม 2558 538

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152