kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 14 มีนาคม 2559 329
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดทุนการศึกษาฯ 14 มีนาคม 2559 327
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 26 กุมภาพันธ์ 2559 375
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง การรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 26 กุมภาพันธ์ 2559 450
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุนนิสิตแลกเปลี่ยน โครงการ AIMS ประจำปีงบประมาณ 2559 12 มกราคม 2559 284
Call for Abstracts GEOMATE2016 Bangkok and SEE-Osaka 2016, Japan 19 พฤศจิกายน 2558 225
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึษาระดับบัณฑิตศึกษา "Hokkaido University President's Fellowship 2016" จาก Hokkaido University 19 พฤศจิกายน 2558 253
ประชาสัมพันธ์ทุน SEARCA Regional Professorial Grants ประจำปี 2558/2559 13 พฤศจิกายน 2558 269
Invitation to participate in The 71h World Peace Ethics Contest for Young People 2015 in University and College 12 พฤศจิกายน 2558 178
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาเอก "Special Course for Sustainable Agriculture 2016" จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 02 พฤศจิกายน 2558 222
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป ALFABET Project 30 ตุลาคม 2558 229
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนโครงการ MOBILE+ ภายใต้กรอบ Erasmus+ 30 ตุลาคม 2558 217
ระชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรปภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus 30 ตุลาคม 2558 168
Call for projects - Young Researcher Fellowship 11 กันยายน 2558 173
ทุน UNESCO/People's Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2015 - 2016 25 พฤษภาคม 2558 347
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2558 13 พฤษภาคม 2558 291
รับสมัครทุน "NSTDA Chair Professor", "PTT NSTDA Chair Professor", "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2558 27 เมษายน 2558 424
ขยายเวลารับสมัคร ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตโครงการ AIMS กับมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 17 เมษายน 2558 341
รับสมัครนิสิตเพื่อศึกษา/วิจัย/ฝึกงาน ณ ประเทศฮังการี (University of Pecs) 06 เมษายน 2558 347
รับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตโครงการ AIMS รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 17 มีนาคม 2558 327

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152