kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมระบบแสงชนิด 2 ตา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเครียดในพืช โดยวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเปิด-ปิดปากใบของพืชแบบ dynamic พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดพื้นที่ใบแบบภาคสนาม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่างพืช พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ (Photosynthesis yield analyzer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงพร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ธาตุอาหารในตัวอย่างพืช พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ธาตุอาหารในตัวอย่างพืช พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 kva ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจอบหมุนตีดิน ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤศจิกายน 2564
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารวชิรานุสรณ์และพื้นที่ส่วนกลาง คณะเกษตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2564
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรือน คณะเกษตร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2564
ประกาศ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรือน จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 สิงหาคม 2564
ประกาศ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29 เมษายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสุกร ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 31 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In Oneพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 20 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2564

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152