kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดเครื่องดูดควัน จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มกราคม 2565
ประกาศจ้างปรับปรุงตาข่ายกันนกและสาธารณูปโภคโรงเรือนสุกร จำนวน 2 หลัง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนโคเนื้อ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มกราคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผสมเทียมสุกร ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มกราคม 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ธาตุอาหารในตัวอย่างพืช พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ธาตุอาหารในตัวอย่างพืช พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas Chromatography) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธันวาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัย ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ธันวาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องดูดควัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ธันวาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปลูกข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน แบบเคมิลูมิเนสเซนต์ และฟลูออเรสเซนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนพร้อมระบบทำความเย็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสง (Growth chamber) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้จำลองสภาวะแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมระบบแสงชนิด 2 ตา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเครียดในพืช โดยวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืชแบบกระเป๋าหิ้ว พร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2564

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152