kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง 18 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องชุดตรวจสอบพฤติกรรมของน้ำในดินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 18 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเขย่าผสมสารในหลอดทดลอง จำนวน 5 เครื่อง 18 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ จำนวน 4 ชุด 18 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกลึง จำนวน 1 ชุด 10 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจีพีเอส (ความแม่นยำสูง) และโปรแกรมอ่านข้อมูล จำนวน 2 เครื่อง 29 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องจุลทรรศน์แบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด 27 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้แช่ตัวอย่าง 2-8 องศาเซลเซียส จำนวน 2 เครื่อง 24 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตู้อบลมร้อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 24 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดสกัดน้ำมันแบบเย็น จำนวน 1 ชุด 24 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ถังเก็บไนโตรเจนเหลว จำนวน 3 ถัง 24 ตุลาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 01 ตุลาคม 2557

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152