kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เพาะความงอก จำนวน 1 ตู้ เลขที่ 75/2560 16 มีนาคม 2560
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำหญิง จำนวน 12 ห้อง เลขที่ ส.71/2560 17 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อแทรกเตอร์ ขนาด 47 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด เลขที่ ส.29/2560 31 ตุลาคม 2559
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดดูดกลืนแสงฟลูออเรสเซนต์และอุลตร้าไวโอเลตวิสิเบิล โดยใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 21 ตุลาคม 2559
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง สอบราคาซื้อชุดแยกสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด เลขที่ ส.21/2560 04 ตุลาคม 2559
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการภาพนิ่งเพื่อส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 ชุด เลขที่ ส.19/2560 26 กันยายน 2559
ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ขายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 16 กันยายน 2559
ประกาศประมูลราคาเปลือกและแกนข้าวโพดหวาน ศููนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 10 ธันวาคม 2558
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แก๊ส GAS Analyser จำนวน 1 ชุด 23 พฤศจิกายน 2558
ประกาศ สอบราคาจ้างทำระบบบ่อน้ำบาดาล ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จำนวน 4 บ่อ 1 รายการ 23 พฤศจิกายน 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ถังเลี้ยงเชื้อ (Fermenter) และชุดอุปกรณ์พ่วง 27 ตุลาคม 2558
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด 19 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบดผงระบบกึ่งอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 02 กรกฎาคม 2558
ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบลมร้อนแบบถาด จำนวน 1 ตู้ 04 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องบดผงระบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 04 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา เทคนิคโพลาไรเซชั่นพร้อมชุดถ่ายทอดสัญาณภาพ จำนวน 1 ชุด 04 มิถุนายน 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เตียงนอนสองชั้น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด 05 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช จำนวน 1 ชุด 18 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเป่าหุ่นระบบไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 18 ธันวาคม 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง 18 ธันวาคม 2557

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152