ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ถังเลี้ยงเชื้อ (Fermenter) และชุดอุปกรณ์พ่วง

  • พิมพ์

 

 

 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ถังเลี้ยงเชื้อ (Fermenter) และชุดอุปกรณ์พ่วง

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

Attachments:
Download this file (procurement22.pdf)procurement22.pdf[ ]1030 kB