ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด

  • พิมพ์

 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Attachments:
Download this file (procurement21.pdf)procurement21.pdf[ ]681 kB