ประกาศ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารวชิรานุสรณ์ และพื้นที่ส่วนกลางคณะเกษตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • พิมพ์

 

 

 

 

 

ประกาศ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารวชิรานุสรณ์

และพื้นที่ส่วนกลางคณะเกษตร จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)