ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนวิจัยสัตว์เศรษฐกิจ สถานีวิจัยทับกวาง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • พิมพ์

 ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนวิจัยสัตว์เศรษฐกิจ สถานีวิจัยทับกวาง จำนวน 1 งาน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ