ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนสุกรพันธุ์ สถานีวิจัยทับกวาง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • พิมพ์

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรือนสุกรพันธุ์ สถานีวิจัยทับกวาง จำนวน 1 งาน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ