ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • พิมพ์

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (procurement44.pdf)procurement44.pdf[ ]5258 kB