kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

กำหนดการอบรม หัวข้อ เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

กำหนดการอบรม หัวข้อ เทคนิคการเขียนใบสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

โครงการการเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตคณะเกษตร (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 – 19.00 น.

ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152