kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

National Chiayi University Delegates - Taiwan (22 ส.ค. 57)

ผศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก National Chiayi University Delegates สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ และได้เข้าพบ และหารือทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ตลอดจนเยี่ยมชมคณะเกษตรด้วย นำโดย Prof. Robin Y.-Y. Chiou อธิการบดี National Chiayi University Delegates  และทีมผู้บริหาร คณบดี และนักศึกษา  เข้าพบปะหารือ และเยี่ยมชมคณะเกษตร และภาควิชาต่างๆ  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

   
   

 

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152