kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
กำหนดการงานสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร (22 ธันวาคม 2559) 30 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มก. ประจำปี พ.ศ. 2559 02 พฤศจิกายน 2559
การเสนอชื่อนิสิตเกาดีเดน คณะเกษตร บุคคล และสถาบันดีเดนทางการเกษตร ประจําป 2559 21 ตุลาคม 2559
กำหนดการวันซ้อมย่อย/ ซ้อมใหญ่/ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (คณะเกษตร) 11 ตุลาคม 2559
พืชสวนชวนช้อปเดย์ (13-15 ตุลาคม 59) 30 กันยายน 2559
กำหนดการงาน "รวงทอง...ลาทุ่ง '59" 14 กันยายน 2559
กำหนดการ พิธีไหว้ครูคณะเกษตร : ร้อยรัดดวงใจ ศิษย์เก่า-ใหม่ ร่วมไหว้ครู 2559 16 สิงหาคม 2559
แจ้งเลื่อนกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 01 สิงหาคม 2559
กำหนดการ งานสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร ปี พ.ศ.2559 29 กรกฎาคม 2559
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเกษตร : สานสายใยนิสิต ผู้ปกครองและคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2559 29 กรกฎาคม 2559
กำหนดการ โครงการ “รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด ประจำปีการศึกษา 2559” 29 กรกฎาคม 2559
โครงการเสริมสมรรถภาพทางกายและสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 กรกฎาคม 2559
เลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 มิถุนายน 2559
เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงาน (20-24 มิถุนายน 59) 17 มิถุนายน 2559
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง กำหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาโรคพืช 16 มิถุนายน 2559
กำหนดการงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะเกษตร 2559 31 มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 7 24 มีนาคม 2559
วันครอบครัวพืชสวน ครั้งที่ 1 15 มีนาคม 2559
บริจาคโลหิต 10 มี.ค. 59 23 กุมภาพันธ์ 2559
กำหนดการและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 7 17 กุมภาพันธ์ 2559

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152