kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 7 24 มีนาคม 2559
วันครอบครัวพืชสวน ครั้งที่ 1 15 มีนาคม 2559
บริจาคโลหิต 10 มี.ค. 59 23 กุมภาพันธ์ 2559
กำหนดการและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Agri Bio-Science Camp ครั้งที่ 7 17 กุมภาพันธ์ 2559
ประกวดพืชไร่ ในงานเกษตรแฟร์ 2559 21 มกราคม 2559
แบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับรางวัลแด่ผู้ทำคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 มกราคม 2559
กำหนดการ "AGGIE DAY'59" 17 ธันวาคม 2558
กำหนดการ "ผู้บริหารพบบุคลากรคณะเกษตร และงานเสวนา ปี 2558" 17 ธันวาคม 2558
โครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 12 ธันวาคม 2558
กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558 15 ตุลาคม 2558
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 13 ตุลาคม 2558
แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจำปี 2558 12 ตุลาคม 2558
กำหนดเวลา/วันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร ครั้งที่ 1 28 กันยายน 2558
กำหนดการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. 22 กันยายน 2558
ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 22 กันยายน 2558
แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบเครือข่ายนนทรีเน็ต 18 กันยายน 2558
แจ้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Router) 07 กันยายน 2558
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง กำหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 04 กันยายน 2558
ขอเชิญใช้สิทธิ์เสนอชื่อ ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา 29 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญใช้สิทธิ์เสนอชื่อ ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 29 กรกฎาคม 2558

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152