เพลงที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  • พิมพ์

เพลงที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1. เพลงพระราชนิพนธ์ เกษตรศาสตร์

2. เพลงสดุดีเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

3. เพลงเกษตรสามัคคี

 

 

วิธีการ download เพลง

1. click ขวาที่ข้อความของแต่ละเพลง

2. click เลือก "Save target as" (สำหรับ Internet Explorer) "Save link as" (สำหรับ Chrome / Firefox)

    และเลือก folder ปลายทางที่ต้องการเก็บไฟล์