kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

กำหนดการวันซ้อมย่อย/ ซ้อมใหญ่/ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 (คณะเกษตร)

 กำหนดการวันฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 (วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560)

กำหนดการวันฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 (วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560)

กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560)

 

*** การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี 2560 

ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 10 พฤศจิกายน 2560 *** 

 

*** แบบสอบถามความคิดเห็น บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ***

(ขอความร่วมมือบัณฑิต กรอกข้อมูลเพื่อการพัฒนาคณะเกษตร - ตั้งแต่วันที่ 11-20 พฤศจิกายน 2560)


 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560  

 VDO การฝึกซ้อมแต่ละขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

 VDO เพลงที่ใช้ฝึกซ้อมร้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

 ลำดับและรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 คณะเกษตร (23 พ.ย. 60)

 Schedule for Kasetsart University Commencement 2017 

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152