kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

ขอเชิญชวนนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ขอเชิญชวนนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ  ในแวดวงสมาคมฯ 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  สมัครได้ทาง  http://bit.do/ag_register

 

 

 

 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152