kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

กำหนดการวันซ้อมย่อย/ ซ้อมใหญ่/ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 (คณะเกษตร)

 

 แบบสอบถามความคิดเห็น บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตร


 VDO การฝึกซ้อมแต่ละขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

 VDO เพลงที่ใช้ฝึกซ้อมร้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

 กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2562

 Schedule for Kasetsart University Commencement 2019

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี พ.ศ. 2562 

    [ระหว่างวันที่ 10 กันยายน - 7 ตุลาคม 2562] 

ค้นหา

 
 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152