kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร ประจำปี 2562 "FOA สร้างบ้าน สร้างสุข" 25 มิถุนายน 2562
ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหาหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 11 มิถุนายน 2562
ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหาหัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา 11 มิถุนายน 2562
ขอเชิญใช้สิทธิ์สรรหาหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 11 มิถุนายน 2562
เชิญบุคลากรคณะเกษตรเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (14 - 22 พฤษภาคม 2562) 08 พฤษภาคม 2562
เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน (22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562) 22 เมษายน 2562
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 "เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 14 มกราคม 2562
AGGIE DAY’62 12 ธันวาคม 2561
ประกาศสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มก. ประจำปี พ.ศ. 2561 29 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญฟัง การสนทนาธรรมและตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา (5 พ.ย. 61) 20 ตุลาคม 2561
การเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคล และสถาบันดีเด่นทางการเกษตร ประจําปี 2561 20 ตุลาคม 2561
เรียนเชิญคณาจารย์ในสังกัดคณะเกษตร ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์เลือกกรรมการประจำคณะฯ (ประเภทคณาจารย์ประจำ) ในวันที่ 20 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561
เพลงที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 06 กันยายน 2561
รวงทอง...ลาทุ่ง 61 20 สิงหาคม 2561
วิถีไทย วิถีเกษตร ช้อป ชิม แชร์ แลคณะเกษตร 16 สิงหาคม 2561
กำหนดการ พิธีไหว้ครูคณะเกษตร : ร้อยรัดดวงใจ ศิษย์เก่า-ใหม่ ร่วมไหว้ครู 2561 09 สิงหาคม 2561
กำหนดการวันซ้อมย่อย/ ซ้อมใหญ่/ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 (คณะเกษตร) 06 สิงหาคม 2561
กำหนดการ งานสัมมนาบุคลากรคณะเกษตร ปี 2561 20 กรกฎาคม 2561
แบบฟอร์มใบสมัครโครงการ Agri-Innovation Challenge 19 กรกฎาคม 2561
TCAS 5 - คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 กรกฎาคม 2561

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152