kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

รับสมัครงาน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการหลักสูตรวิทยาศาสบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ 05 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาโรคพืช) 02 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาปฐพีวิทยา) 02 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์) 15 สิงหาคม 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาพืชสวน) 15 สิงหาคม 2557
ประกาศรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี - โครงการหลักสูตรวิทยาศาสบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ 30 กรกฎาคม 2557
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ภาควิชาคหกรรมฯ) 28 กรกฎาคม 2557
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน) 28 กรกฎาคม 2557
 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152