kasetsart
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
หลักสูตร
หน่วยงานภายในคณะ
ทุนการศึกษา ติดต่อเรา

รับสมัครงาน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาโรคพืช) 31 สิงหาคม 2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้่ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) 31 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์) 20 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นักวิชาการการเงินและบัญชี (สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร) 20 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์) 19 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์) 19 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิจัย (สถานีวิจัยทับกวาง ภาควิชาสัตวบาล) 11 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร) 28 กรกฎาคม 2558
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาคคหกรรมศาสตร์) 28 กรกฎาคม 2558
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาพืชไร่นา) 28 กรกฎาคม 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ) 27 กรกฎาคม 2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์) 20 กรกฎาคม 2558
ประกาศผลการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) 20 กรกฎาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ภาควิชาสัตวบาล) 10 กรกฎาคม 2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ และ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ) 10 กรกฎาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (สำนักงานเลขานุการ) 09 กรกฎาคม 2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชสวน) 09 กรกฎาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ภาควิชาพืชไร่นา) 09 กรกฎาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สำนักงานเลขานุการ) 09 กรกฎาคม 2558
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ) 02 กรกฎาคม 2558

ค้นหา

 

เข้าสู่ระบบ

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588,0-2579-6130
โทรสาร 0-2579-6152